Muzejpedagoģiskā nodarbība “Lasīšana kā pretošanās jeb pašizdots”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

10.–12. klase

Saziņai:

"Grāmata Latvijā" administrācija

E-pasts:

gramata.latvija@lnb.lv

Tel. nr.:

26420065

Nozares:

Kultūras mantojums, Literatūra un grāmatniecība

Improvizētā sēdē dalībnieki iepazīstas ar aizliegumiem, kas saistīti ar rakstītu un lasītu vārdu dažādos Latvijas vēstures posmos – no grāmatniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodarbība palīdz uztvert un atlasīt informācijā būtisko, rosina pārdomāt personisko atbildību un paplašina dalībnieku redzesloku vēstures kopsakarībās.

Norises ietvaros tiek apmeklēta arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā”.

*Ja klasē ir vairāk nekā 23 skolēni, tad individuālo izpētes darbu var veikt pāros. Pēc ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” apmeklējuma, ja iespējams, ir ieteikums apmeklēt Žaņa Lipkes memoriālu, kura tapšanā tā sauktajam samizdatam bijusi būtiska loma.