Muzejpedagoģiskā nodarbība “No māla līdz keramikai Latgalē”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Skaidrīte Pauliņa

E-pasts:

laukuseta@inbox.lv

Tel. nr.:

26458876

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības laikā Krāslavas novada muzeja struktūrvienības “Andrupenes lauku sēta” ekspozīcijā skolēni izzina māla apstrādi un keramikas veidošanu, kā arī ar to saistītās Latgales reģionam raksturīgās tradīcijas.

Skolēni uzzina par māla izmantošanas daudzveidību, jomu un tās attīstību tieši Latgalē, īpaši pievēršoties tradicionālajām Latgales podnieku prasmēm. Muzeja ekspozīcija labi atklāj tēmu, piedāvājot tuvāk apskatīt un iepazīt, piemēram, tradicionālo Latgales saimniecības un dekoratīvo trauku paraugus, malkas cepli, podnieka virpu un citus saistītos priekšmetus.

Nodarbības laikā skolēni izzina mālu kā materiāls, tā ieguvi, veidošanas paņēmienus no senatnes līdz mūsdienām, trauku rotāšanas tendences senāk, t.sk. Latgales tradicionālajā keramikā, un mūsdienās u.c. Tāpat nodarbība atklāj to, kas īpaši raksturīgs Latgales tradicionālajai keramikai, tostarp tradicionālās formas un to latgaliskie nosaukumi.

*Nodarbības saturs tiek pielāgots atbilstoši skolēnu vecumam.