Muzejpedagoģiskā nodarbība “Pa Franča bērnības takām”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9. klase

Saziņai:

Inta Deksne

E-pasts:

inta_deksne@inbox.lv

Tel. nr.:

26248270

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības laikā skolēniem ir iespēja iepazīt Latgales zemnieku sētas tradicionālo apbūvi (19. gadsimta beigu–20. gadsimta sākuma), pašiem aktīvi apmeklējot katru ēku un uzzinot, kas tajā tika darīts.

Skolēni tiek sadalīti grupās (5–7 skolēni vienā), veicot kopā 10 uzdevumus saistībā ar ēkām un to pielietojumu. Tādā veidā skolēni iepazīstas gan ar Latgales lauku sētas tradicionālajām ēkām, gan svarīgākajiem priekšmetiem, lietām, kas bija nepieciešamas ikdienā.

Pēc aktivitātēm skolēni tiek iepazīstināti ar garīdznieka, politiķa Franča Trasuna dzīvesstāstu un atstāto literāro mantojumu – dzeju un fabulām.