Aizvadītajā mācību gadā programmā “Latvijas skola soma” skolēni pieredzējuši daudzveidīgas kultūras norises  

Publicēts: 01.07.2024.

Tiskādu pamatskolas skolēni

Noslēdzoties kādam laika nogrieznim vai padarītam darbam, ir ierasts atskatīties uz to, izvērtēt un iezīmēt nākotnes plānus. Šajā mācību gadā skolotāji un programmas “Latvijas skolas soma” koordinatori paveikuši lielu darbu pētot plašo kultūras norišu klāstu, piemērojot izvēles savu skolēnu vajadzībām un kopā ar skolēniem pieredzot kultūras norises mācību procesā, padarot to aizraujošāku un jēgpilnāku.  

Arī kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” komandai katra semestra noslēgums ir vērtīgs un interesants laiks, kad saņemtajos pārskatos par programmas norisi visā Latvijā, atklājas kultūras norišu izvēļu tendences.  

Sirsnīgs paldies ikvienam skolotājam un koordinatoram, kas skolēnu kultūras pieredzes pārvērtuši publikācijās, daloties ar stāstiem, kas iedvesmai un uzziņai noderēs kolēģiem citās skolās, skolēniem un viņu ģimenēm.

Skolu pieredzes 2023./2024. mācību gadā

Augšdaugavas novads: Skolēni izzina kultūras un mākslas norises “Latvijas skolas soma” ietvaros 

Balvu novads, Viduču pamatskola: Viduču pamatskola projektā “Latvijas skolas soma” 

Jelgava, Jelgavas 4. vidusskola: “Latvijas skolas soma” 2023./2024.mācību gads

Jēkabpils novads: Kultūrvērtības

Krāslavas novads: Mācāmies kopā ar programmu “Latvija skolas soma”

Kuldīgas novads: Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros novada skolās notikušas daudz un dažādas aktivitātes

Kuldīgas novads, Viļa Plūdoņa Kuldības vidusskola: 2023./2024. m. g.

Rēzekne, Rēzeknes 2. vidusskola: Rēzeknes 2.vidusskolas pasākumi programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023./2024.m.g. 2.semestrī

Rēzeknes novads, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola: L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./24. m. g. 2. semestrī 

Rēzeknes novads, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola: Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitātes Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2023./2024. m.g. 2. sem.

Rēzeknes novads, Nautrēnu vidusskola: Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Nautrēnu vidusskolā 2023./24.m.g. 2. semestrī

Rēzeknes novads, Tiskādu pamatskola: Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Tiskādu pamatskolā 2023./24.m.g. 2. semestrī

Rīga, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums: Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā

Rīga, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija: Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024. m. g. 2. semestrī

Salaspils novads, Salaspils 1. vidusskola: Turpinām apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu