Kontakti

pasts@latvijasskolassoma.lv
+371 67228985

Aija Tūna, Dr. paed.
Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja
aija.tuna@lnkc.gov.lv
+371 29416341

Inga Bika
Eksperte komunikācijas jautājumos
inga.bika@lnkc.gov.lv
+371 26443166

Sabīne Ozola
Eksperte administratīvajos jautājumos
sabine.ozola@lnkc.gov.lv
+371 27745355

Aleksandrs Kabakovs
Eksperts satura un metodikas jautājumos
aleksandrs.kabakovs@lnkc.gov.lv
+ 371 26566009

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

lnkc@lnkc.gov.lv
+371 67228985
+371 26436135
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050
www.lnkc.gov.lv

Rekvizīti

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Reģistrācijas numurs: LV90000049726
Bankas konts: LV76TREL222055304200B
Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22