Pētījumi

Lai nodrošinātu regulāru kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” monitoringu, pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījumiem veikti pētījumi par programmu, tās sagatavošanas, ieviešanas procesu, darbību un attīstību. Monitoringa pētījumu veikšana sniedz būtisku informāciju lēmumu pieņemšanai, darbības novērtēšanai un riska pārvaldībai, ļaujot savlaicīgi veikt lēmumus nepieciešamo uzlabojumu veikšanai un vēlamo rezultātu sasniegšanai. Sadaļa sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar atsevišķu institūciju veikto pētījumu rezultātiem.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” darbības izvērtējums par laika posmu no 2018./2019. mācību gada līdz 2022./2023. mācību gadam (2023)

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Pētījuma izpildītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts

Pētījuma mērķis ir veikt ārēju kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” darbības izvērtējumu par laika posmu no 2018./2019. mācību gada līdz 2022./2023. mācību gadam (piecu gadu darbības rezultāti), kā arī iegūt informāciju, kas izmantojama lēmumos, lai uzlabotu programmas ieviešanas efektivitāti.

Programmas ”Latvijas skolas soma” satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019. gadā (2020)

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Pētījuma izpildītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

Pētījuma mērķis ir veikt izglītības iestāžu dibinātājiem piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma analīzi programmas „Latvijas skolas soma” pasākumu īstenošanai laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 23. jūnijam (2018./2019. mācību gada pavasara semestris) un laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim (2019./2020. mācību gada rudens semestris), tāpat veikt datu analīzi par programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros notikušo satura izvēli.

Pētījums par Latvijas valsts simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” sagatavošanas un ieviešanas procesa sagatavošanās posmu (2018)

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Pētījuma izpildītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

Pētījuma mērķis ir raksturot un novērtēt Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” sagatavošanas un ieviešanas procesa sagatavošanās posmu kopš 2018. gada sākuma un ieviešanu 2018./2019. mācību gada pirmajā semestrī (01.09.2018.-15.12.2018).

Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs (2016)

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Pētījuma izpildītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

Pētījuma mērķis ir noskaidrot kultūras pakalpojumu pieejamību Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem, balstoties uz Kultūras ministrijas ar 2015. gada 13. oktobra rīkojumu Nr.5.1.-1-227 “Par projekta “Kultūras skolas soma” darba grupas izveidošanu” izveidotās starpinstitucionālās darba grupas izvirzītajiem uzdevumiem, lai izstrādātu projekta “Latvijas skolas soma” konceptu un sagatavotu pilotprojektu.

Pētījumi, kuros programma minēta