Dzīvās vēstures nodarbība “Bēgšana no PSRS” Ziemeļu fortos

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Lāsma Ruzgailo

E-pasts:

info@karosta.lv

Tel. nr.:

26369470

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības mērķis ir sniegt skolēniem priekšstatu par laika periodu, kad Baltijas jūras piekraste bija Padomju Savienības rietumu robeža, kas tika rūpīgi sargāta. Robeža, kurai civiliedzīvotājiem nebija iespējams piekļūt. Ar nodarbības palīdzību tiek iedzīvinātas reāli iespējamas situācijas pierobežas joslā PSRS laikos. Skolēni tiek iepazīstināti ar reāliem stāstiem no vēstures – padomju iedzīvotāju vēlmi bēgt no Padomju Savienības, nelegāli šķērsojot robežu.

Nodarbība ir veids, kā nepiespiestā veidā iepazīt vēstures posmu, kurā dzīvojuši tagadējo skolēnu vecvecāki. Tā kā nodarbība notiek Ziemeļu fortos, skolēni vienlaikus iepazīst arī senāku Latvijas vēsturi – laiku, kad Latvija ietilpa Krievijas impērijā un pie Baltijas jūras tika izbūvēts tā laika modernākais cietoksnis, kura atsevišķas daļas, kā piemēram Ziemeļu forti, ir vēl labi saglabājušās.