Izglītojoša nodarbība “Latviešu svētki un svinamās dienas”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Izbraukumā, Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Evita Zeile

E-pasts:

jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv

Tel. nr.:

29356277

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības mērķis ir veicināt izpratni par seno latviešu laika skaitīšanas sistēmu un tās saistību ar zemnieka darba ritumu un, piedzīvojot gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas, nodot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.

Lai veicinātu izpratni par gadskārtu svētku svinēšanas vēsturisko jēgu, nodarbībā tiek aplūkots ne tikai senais gada skaitīšanas cikls, bet arī svētku vēsturiskā attīstība un svētku nosaukumu un darbību izcelsme. Skolēni tiek iepazīstināti ar astoņiem laikiem gadskārtu aplī un katram šim laikam atbilstošiem darbiem zemnieka dzīves ritumā. Tiek aplūkoti arī katram šim laikam atbilstošie darbarīki no muzeja krājuma. Nodarbības gaita ir teatralizēts uzvedums, kura laikā skolēni aktīvi līdzdarbojas dažādu gadskārtu svētku tradīciju izspēlēšanā un piedzīvošanā, kas balstās uz vietējās folkloras izzināšanu.

Nodarbības gaita, mainot valodas un uzdevumu sarežģītības līmeni, tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam un spējām.

Nodarbība pieejama arī izbraukumā skolās.