Izzinoša nodarbība “Imants Ziedonis un sociālais aktīvisms: dižkoku piemērs”

Piedāvā:

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Izbraukumā

Klašu grupa:

5.–9. klase

Saziņai:

Sallija Kļavkalne

E-pasts:

ziedonaklase@fondsviegli.lv

Tel. nr.:

29194902

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar vides aktīvisma kustību “Dižkoku atbrīvošanas grupa” kā pilsoniskās līdzdalības piemēru un veicināt skolēnu izpratni par vides jautājumiem, izmantojot fragmentus no Imanta Ziedoņa grāmatām “Es, cilvēks, pasaulē” un “Tutepatās”.

Strādājot komandās, skolēni iepazīstas ar rakstnieka Imanta Ziedoņa personību, literāro un sabiedrisko darbību, vienlaikus iepazīstot Latvijas dižkokus, to atrašanās vietas un Imanta Ziedoņa vadīto “Dižkoku atbrīvošanas grupu”.

Lai aktualizētu mākslinieka lomu sabiedriskajā aktīvismā, skolēni diskutē par dažādām mūsdienu nejēdzībām, dažādiem Imanta Ziedoņa sabiedriskā aktīvisma piemēriem – “Dižkoku atbrīvotāju grupu”, bērnu folkloras kustību “Pulkā eimu, pulkā teku”, Latgales podnieku skolas dibināšanu, Daugavas krasta sakopšanas programmu, Spīdolas balvas stipendiju –, kā arī meklē iespējamos risinājumus un izstrādā darbības plānu.

Nodarbība paredzēta 5.–7. klasei.