Mākslas nodarbība “Kā skatīties un ieraudzīt?”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Izglītības programmu kuratori

E-pasts:

rigasbirza@lnmm.lv

Tel. nr.:

67357536

Nozares:

Vizuālā māksla, Arhitektūra, Dizains, Kultūras mantojums

Vai protam pamatot savu nostāju, nonākot tiešā vizuālā saskarsmē ar mākslas priekšmetu un konstatējot savu attieksmi pret to? Sarunu, skatīšanās un domāšanas nodarbība “Kā skatīties un ieraudzīt?” veltīta vizuālizpratnei – spējai saskatīt, analizēt un radīt mākslas darbus?

Nodarbība tiek rīkota ar nolūku palīdzēt skolēniem pilnveidot pārliecību par personīgo viedokli un vārdu krājumu, ko izmantojam, lai raksturotu vizuālu pieredzi, tai skaitā arī mākslas darbus. Daļa no nodarbības būs praktiska un iepazīstinās ar mākslas valodas pamatiem, kuru pārzināšana sniegs iespēju ne tikai precīzāk uztvert dažādos mākslas aspektus, bet arī novērtēt krāsas, laukuma, līnijas, formas vai kompozīcijas nozīmi. Vizuālizpratnes darbnīcā skolēni apgūs plašākas iemaņas mākslas darba uztverē un interpretēšanā. Atziņas tiks pielietotas arī praksē, radoši analizējot un komentējot atsevišķus mākslas darbus.

Nodarbībā tiek pārrunātas tādas tēmas kā personība, līdzatbildība, tradīcijas, mākslas valoda, tomēr apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Plašāk par norisi: www.lnmm.lv.

Mākslas muzejs “Rīgas Birža” glabā lielāko ārzemju mākslas kolekciju Baltijā, kuras veidošanu aizsākuši Rīgas rātskungi, tirgotāji un birģermeistari 19. gadsimtā. Muzejs atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī – ēkā, kas celta laikā no 1852. līdz 1855. gadam, atdarinot Venēcijas renesanses palaco formas. Muzejs regulāri organizē mākslas izstādes, izglītojošas aktivitātes un kultūras pasākumus.