Muzejpedagoģiskā nodarbība “17. gadsimta sadzīve un vēsturiskie deju soļi Hoijeres muzejā”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Inga Zīverte

E-pasts:

inga.ziverte@liepaja.lv

Tel. nr.:

29605223

Nozares:

Deja, Kultūras mantojums

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 17. gadsimta interjeru un sadzīves priekšmetiem, pievēršot uzmanību podiņu krāsnīm, manteļskurstenim un sienu gleznojumiem, kā arī radīt priekšstatu par Latvijas kultūras mantojuma daudzveidību.

Iepazīstoties ar ekspozīciju, skolēniem iespējams iztēloties, kā cilvēki dzīvoja tālajā 17. gadsimtā un kādi bija nepieciešamākie tā laika sadzīves un interjera priekšmeti. Stāstījuma laikā skolēniem tiek atklāta šī nama iemītnieku ikdiena, kā arī nodarbes svētku brīžos, piemēram, dejas.

Nodarbības noslēgumā dalībnieki aicināti izdejot 17. gadsimtam raksturīgos sadzīves deju soļus. Nodarbībā ieplānotās 17. gadsimta dejas katrā sanākšanā tika dejotas Eiropā un Kurzemes hercogistē. Tā laika deju popularitāte skaidrojama ar to demokrātiskumu un vienkāršajiem deju soļiem.

Norises vieta: “Liepājas 17.–19.gs. interjera muzejs. Hoijeres kundzes viesu nams” (Kungu iela 24, Liepāja).

Papildu informācija

Muzeja vēsture saistīta ar Davidu Hoijeru, ieceļotāju no Holandes, kurš 1677. gadā salaulājies ar Margarētu Holstu (pēc laulībām Hoijeri), kuras vārdā arī nodēvēts jaunais interjera muzejs. Domājams, ka 17. gadsimta. beigās strauji augošajā pilsētā viesu nams bijis viens no Hoijeru ģimenes saimnieciskās darbības virzieniem, par kura saimnieci pēc vīra nāves kļuva Margarēta Hoijere.