Muzejpedagoģiskā nodarbība “Babiņa prata, mazbērni mācās” un ekspozīcijas “Lina sēkliņas stāsts” iepazīšana

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9. klase

Saziņai:

Margarita Skangale

E-pasts:

muzejs-vilani@inbox.lv

Tel. nr.:

26476570

Nozares:

Kultūras mantojums

Viļānos 19. gadsimta vidū darbojās viena no trim lielākajām cariskās Krievijas linu apstrādes fabrikām, kurā strādāja ap 200 cilvēku. Latvijas pirmās brīvvalsts gados Latgalē linkopība bija viens no svarīgākajiem ienākumu gūšanas avotiem. Viļānu Novadpētniecības muzeja speciālisti ir izveidojuši ekspozīciju “Lina sēkliņas stāsts” un radījuši iespēju skolēniem interaktīvā veidā iepazīties ar lina audzēšanu un apstrādi vēsturiskā kontekstā, kā arī veicināt skolēnos darba tikuma cieņu.

Nodarbības laikā skolēniem ir iespēja iepazīties ar linu audzēšanas un apstrādes procesu, vēsturisko attīstību, sekojot ekspozīcijas hronoloģiskam izvietojumam, vērot linu apstrādes darbarīkus un procesu un lasīt tautasdziesmas gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Radoši praktiskajā nodarbības daļā skolēni interaktīvā veidā izzina aušanas prasmes un iemaņas, izmantojot specializētas, nelielas stellītes. Nodarbības mērķis ir veicināt Latgales “babiņu” jeb vecmāmiņu aušanas prasmju saglabāšanu, popularizēšanu un pārmantojamību.

*Norise tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam.

Nodarbība tapusi ar Valsts kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu.