Muzejpedagoģiskā nodarbība “Ievērojamās ebreju personības pirmskara Latvijā”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā, Digitāla norise – tiešsaistē (Zoom, MS Team u. c.)

Klašu grupa:

5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Marina Gehta

E-pasts:

info@ebrejumuzejs.lv

Tel. nr.:

29435005

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbība ir veltīta Latvijas ebreju lomai un ieguldījumam Latvijas Republikas attīstībā 1920.–30. gados. Tās mērķis ir veidot priekšstatu par Latvijas kultūras daudzveidību un nacionālo minoritāšu lomu tajā, vērtējot ebreju ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Nodarbības laikā skolēni, izmantojot muzeja ekspozīcijā un krājumā pieejamos artefaktus un materiālus, iepazīsies ar personībām – ebrejiem, kas pirmskara Latvijā darbojās dažādās jomās, gūstot atzinību gan savu līdzgaitnieku vidū, gan plašākā sabiedrībā. Skolēniem būs iespēja pašiem izpētīt dažādus cilvēku likteņus un nominēt tos savai Izcilības balvai, vērtējot viņu ieguldījumu Latvijas kultūrtelpas attīstībā.

Nodarbība radīta, lai aicinātu domāt par ebreju devumu Latvijas valsts attīstībā un pirmskara Latvijas ebreju kopienas dzīvi.

*Nodarbība piemērota 9.–12. klašu skolēniem.

Papildu informācija

Muzeju 1989. gadā dibināja Holokaustu pārdzīvojušo grupa vēsturnieka Marģera Vestermaņa vadībā ar mērķi saglabāt nākamām paaudzēm visas pieejamās materiālas un nemateriālās liecības par 450 gadu ilgu ebreju vēsturi Latvijā, kā arī pētīt un popularizēt Latvijas ebreju kopienas vēstures un kultūras vērtības. Muzeja misija ir apzināt, saglabāt un iemūžināt Latvijas ebreju kopienas bagāto kultūras mantojumu un vēsturi, iepazīstināt sabiedrību ar ebreju kultūrvēsturiskajām vērtībām, sekmēt sabiedrības saliedētību, savstarpēju cieņu un izpratni par Latvijas un pasaules daudzveidību.