Muzejpedagoģiskā nodarbība “Kā Alūksne par pilsētu veidojās”

Piedāvā:

Alūksnes novada muzejs

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Klašu grupa:

5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Jolanta Baldiņa

E-pasts:

jolanta.baldina@aluksne.lv

Tel. nr.:

25665538

Nozares:

Kultūras mantojums

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Skatītāju skaits:

5 - 25

Norises vieta:

Izbraukumā, Kultūras institūcijā

Nodarbībā skolēni izzina stāstu par Alūksni no 19. gadsimta beigām, kad tā vēl bija miests Krievijas Impērijas sastāvā, līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim 1920. gada 2. janvārī.

Skolēni iepazīst izstādes “No miesta līdz pilsētai” 15 informatīvo baneru saturu, kas sadalīti pa tēmām: administratīvā piederība, Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, biedrības, skolas, baznīcas un lūgšanas nami, saimnieciskā dzīve, pilsētas attīstība. Pēc muzeja speciālista stāstījuma skolēni individuāli, pāros vai grupās veic uzdevumus iepriekš sagatavotās darba lapās, vērojot izstādes materiālu. Pēc darba lapu izpildes notiek pārrunas un diskusijas par uzzināto.

Nodarbības laikā skolēni mācās saskatīt, atklāt un analizēt cēloņsakarības vēstures procesos un izmanto tās sabiedrisko procesu skaidrošanai, kā arī izzina tuvākajā apkaimē laika gaitā notikušās pārmaiņas un secina, ka notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē.