Muzejpedagoģiskā nodarbība Latvijas astronomijas ekspozīcijā

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Gunta Vilka

E-pasts:

gunta.vilka@lu.lv

Tel. nr.:

67034033

Nozares:

Kultūras mantojums

Nodarbības laikā skolēni muzeja speciālista pavadībā aicināti iepazīties ar Latvijas astronomijas vēstures ekspozīciju, kas atrodas vēsturiskajās Latvijas Universitātes (LU) Astronomiskās observatorijas telpās. Īpaši jāuzsver maksimāli tuvu oriģinālam saglabātā Laika dienesta telpa, kas 20. gadsimtā tika izmantota precīza laika noteikšanai un paziņošanai. Skolēni uzzina par precīzā laika iegūšanu un glabāšanu mūsdienās un agrāk.

Nodarbības laikā skolēni izzina arī plašo meteorītu kolekciju, kurā pārstāvēti dažādi meteorītu tipi. Ekspozīcijā izstādīts Baldonē nokritušā meteorīta fragments, kā arī tajā iespējams tuvāk iepazīt Sihotealinā, Tālajos Austrumos, nokritušā dzelzs meteorīta gabalu un aplūkot Mēness meteorīta gabaliņu.

Skolēni ne tikai aplūko, bet arī aicināti paši sakomplektēt Galileja tipa teleskopu. Starp eksponātiem aplūkojams arī viens no pirmajiem LU Astronomiskajā torņa teleskopiem. Nodarbības noslēgumā tiek piedāvāts ielūkoties modernajā 20 cm diametra teleskopā, kas atrodas LU Astronomiskajā tornī un ļauj tuvumā aplūkot objektus, kas veido Rīgas panorāmu. Līdzās skolēni aicināti uz LU jumta platformas, kur atrodas Saules pulkstenis un mūsdienu meteoroloģijas instrumenti.