Muzejpedagoģiskā nodarbība “Miķelis Pankoks un tēlniecība Liepājā”

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9. klase

Saziņai:

Inga Zīverte

E-pasts:

inga.ziverte@liepaja.lv

Tel. nr.:

29605223

Nozares:

Vizuālā māksla, Kultūras mantojums

Nodarbības ietvaros muzejpedagoga vadībā tiek apzināti dažādie tēlniecības darbi, to vēsture un idejiskais saturs. Uzmanība tiks pievērsta arī dažādajām tehnikām, kas tiek izmantotas skulptūru izgatavošanas procesā, kā arī skolēni iepazīs kokgrebšanas, akmens ciršanas un bronzas lējumu tehnoloģijas un to vēsturisko attīstību.

Nodarbības norisināsies Liepājas muzeja ekspozīcijas “Koktēlnieks Miķelis Pankoks (1894–1983)” telpā, kur redzami viņa darbi un informācija par autora biogrāfiju. Kaut gan koktēlnieka Miķeļa Pankoka darbiem un personībai rodamas analoģijas citviet Latvijā un pasaulē, kas pamato viņa nozīmīgumu mūsu kultūrvidē, mākslinieka sniegums plašākā sabiedrībā vēl joprojām paliek nepietiekami novērtēts. Nodarbības noslēgumā skolēni izgatavos M. Pankoka mākslas iedvesmotus tēlniecības darbus no veidojamās masas, pievēršot uzmanību gan darbu idejiskajam saturam, gan formai.

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu piederības izjūtu konkrētai kultūrvidei, iepazīstot Liepājas tēlniecības jaunāko laiku vēsturi. Attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, salīdzinot un izvērtējot dažādu tēlniecības darbu vēsturi, tehnikas, kvalitāti un autoru biogrāfiju.

Lai veidotu kontekstuālu saikni, skolēni nodarbībā papildus iedziļināsies Liepājā redzamajos vides skulpturālajos objektos un uzzinās par šo darbu autoriem un citiem nozīmīgiem tēlniekiem, kuru izcelsme saistīta ar Liepāju. Populārākie ir, t.s., Vēja māte, Latvijas mūziķu slavas aleja Jūrmalas parkā, Kārļa Zāles monuments pie tirdzniecības kanāla, skulptūru grupa “Pilsēta, kurā piedzimst vējš” u.c.