Nodarbība “Iepazīšanās ar amatniekiem un senajiem arodiem Krāslavas Amatniecības centrā”

Piedāvā:

Krāslavas Amatniecības centrs

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Klašu grupa:

1.–4., 5.–9., 10.–12. klase

Saziņai:

Karolina Lukaševiča-Misjune

E-pasts:

amatniecibascentrs@kraslava.lv

Tel. nr.:

26348644

Nozares:

Dizains, Kultūras mantojums

Norises laiks:

Pēc pieprasījuma

Skatītāju skaits:

6 - 55

Norises vieta:

Kultūras institūcijā

Krāslavas Amatniecības centrā iekārtotas amatnieku darbnīcas, kurās var iepazīt senos arodus un iepazīties ar amatniekiem, kā arī apgūt jaunas prasmes senajos arodos.

Nodarbības laikā skolēni gida pavadībā iepazīst keramikas, kokapstrādes, aušanas / rokdarbu amatnieku darbnīcas, t. sk. skatās videomateriālus par seno arodu attīstību Krāslavā kopš grāfa Plātera valdīšanas laikiem.

Amatnieki iepazīstina ar sevi un savu arodu, kā arī demonstrē savas prasmes. Keramikas darbnīcā strādā keramiķi Olga un Valdis Pauliņi, kuriem ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze. Viņi veido keramikas darbus, saglabājot Latgales tradicionālās keramikas iezīmes. Paši kurina cepli, kurā dedzina gan melno, gan glazēto keramiku. Arī glazūru izvēlas krāsās, kas raksturīgas Latgales keramikai.

Kokapstrādes darbnīcā strādā kokmeistars Aivars Andžāns, kurš izgatavo gan koka suvenīrus un traukus, gan mēbeles, kā arī veic restaurācijas darbus. Viņš demonstrēs savas prasmes pie koka virpas, kā arī iepazīstinās ar senajiem darbarīkiem.

Aušanas / rokdarbu darbnīcā strādā divas meistares. Audēja Aina Guba iepazīstina ar visu aušanas procesu. Viņa darina gan grīdceliņus, gan plecu lakatus un segas. Šajā darbnīcā strādā arī stikla māksliniece Elvīra Škutāne, kura stikla dekoru darbnīcā izgatavo vitrāžas “Tiffany” tehnikā.

Nodarbības ietvaros iespējams arī līdzdarboties un izmēģināt amatniecības darbarīkus, kā arī attīstīt mākslas prasmes.