Publicēts kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” piecu gadu darbības izvērtējums

Publicēts: 28.02.2024.

Foto: Kaspars Teilāns

Latvijas Kultūra akadēmijas Kultūras un mākslu institūts izvērtējis kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pirmo piecu gadu darbību un tās lomu Latvijas kultūras un izglītības nozarēs. Izvērtējums veikts par laika posmu no 2018./2019. līdz 2022./2023. mācību gadam. Tā ietvaros veiktas gan skolotāju, gan skolēnu internetaptaujas, kultūras nozares profesionāļu fokusgrupu diskusijas un ekspertu intervijas, veidojot plašu un daudzdimensionālu programmā iesaistīto mērķgrupu viedokļu analīzi.