Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” rokasgrāmata

Foto: Reinis Oliņš

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pirmo piecu darbības gadu zīmē radīta ērta, iedvesmojoša un jēgpilna programmas “Latvijas skolas soma” rokasgrāmata (drukas un digitālā versija) ar mērķi aktualizēt programmas darbības pamatprincipus un tās piedāvājuma kvalitātes nozīmi gan norišu izvēlē un izmantošanā, gan to veidošanā un īstenošanā. Rokasgrāmata noderēs skolotājiem un programmas koordinatoriem, kultūras nozares profesionāļiem un citiem interesentiem.

“Ikdienā jālieto skaistas lietas. Ceram, ka mūsu sarūpēto rokasgrāmatu jūs izmantosiet gan kā atgādni par kultūras daudzveidību, gan kā noderīgu rīku ideju un pieredzes notveršanā.”

Programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna

Rokasgrāmatā atradīsiet:

  • Koncentrēti un saistoši aprakstītu programmas attīstības ceļu – no sākotnējās idejas līdz stabilai kultūrizglītības programmai, kas šodien ieņem pastāvīgu vietu mācīšanās procesā.
  • Skaidrojumu par to, kas veido programmas saturu un kādi ir tās darbības pamatprincipi.
  • Ieteikumus dažādu formu kultūras un mākslas norišu izvēlei un to izmantošanai, skolēniem gūstot iespējami kvalitatīvāku pieredzi.
  • Iedvesmojošus un izziņu veicinošus 10 kultūras nozaru aprakstus, kuru ietvaros un to savstarpējā mijiedarbībā tiek piedāvāts un radīts programmas saturs.
  • Divas esejas: projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatores Anitas Smelteres vēstījumu “Latvijas kultūras kanons – labs sākums sarunai” un Latvijas Kultūras akadēmijas rektores Rūtas Muktupāvelas izklāstu par tēmu “Tradicionālo un laikmetīgo izpausmju līdzsvars kultūrā”.

Ērtākai ilgtermiņa darba plānošanai rokasgrāmatas drukātais izdevums papildināts ar  pierakstu lapām, kuras būs noderīgas koordinatoru un skolotāju ikdienas darbam.

Rokasgrāmatas drukāto versiju saņēma konferences “Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pirmie pieci gadi” apmeklētāji un ierobežotā skaitā programmas koordinatoriem un skolotājiem tā pieejama Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14-7, Rīgā), iepriekš sazinoties, rakstot uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv vai zvanot 67228985.