Ieteikumi projekta pieteikuma izstrādei VKKF mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursam

Publicēts: 15.01.2024.

Foto: Rīgas cirks

Kultūras nozares profesionāļi aicināti pieteikt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursam. Kā ierasts, šajā konkursā sagaidām projektu pieteikumus tādu kultūras norišu izveidei, kuru vēstījums ir aktuāls un atbilstošs bērnu un jauniešu auditorijai, kā arī ilgstoši un regulāri pieejamas atbilstošajam vecumposmam. Pieteikumi tiek pieņemti 2024. gada 18. februārim plkst. 23.59!

Plašāk par konkursu programmas “Latvijas skolas soma” mājaslapā.

Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir  papildināt skolēniem domāto kultūras pieredžu klāstu ar jaunām radošām, mūsdienīgām, profesionāli veidotām klātienes, t. sk. mobilām, kultūras norisēm iekļaušanai programmā “Latvijas skolas soma”.

Ņemiet vērā

 • Veidojot kultūras norises bērnu un jauniešu auditorijai, svarīgi saglabāt tos pašus principus un kvalitātes kritērijus, kas būtiski jebkuram kultūras produktam – lai tas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa emocijas, aicina domāt un runāt par personīgi un sabiedriski nozīmīgām tēmām; iedvesmo jauniem un radošiem meklējumiem;​ paplašina redzesloku, rada prieku un der atslodzei. Vienlaikus svarīgi, lai arī mākslinieki ir ieinteresēti meklēt atbildes uz izvēlēto jautājumu.
 • Šī gada konkursā īpaši gaidām pieteikumus, kuru rezultātā radītās kultūras norises saturiski un/vai formas ziņā iepazīstinās ar dizaina, arhitektūras, dejas, cirka un mūzikas nozarēm un to izpausmēm Latvijā.
 • Lai jūsu veidotā kultūras norise labāk atbilstu iecerētajam skolēnu vecumposmam un tajā aktuālajiem jautājumiem, t.sk., mācību saturam, iespēju robežās konsultējieties ar skolotājiem par savu ieceri un tās risinājumu. Vienlaikus atcerieties, ka kultūras norisēm nav jābūt didaktiskām, tieši uz zināšanu pārbaudi vai apguvi vērstām. Pedagogi, izvēloties atbilstošas metodes un sasaistot ar skolēnu personīgo pieredzi, izmantos programmā iekļautās kultūras norises kā mācību un audzināšanas darba resursu dažādās mācību satura jomās.
 • Atcerieties, ka projekta pieteikumu jūs rakstāt, lai saņemtu atbalstu skolēniem domātas kultūras norises radīšanai! Tajā skaidri jāizklāsta, kas būs projekta gaitā radītais produkts, ko regulāri un ilgstoši piedāvās skolēnu auditorijai.
 • Projektā pieteiktā kultūras norise nevar tikt izrādīta vai reklamēta pirms projektu konkursa noslēguma, t. sk. nevar būt uzsākta biļešu tirdzniecība.
 • Lūdzam pirms iesniegšanas pieteikumu rūpīgi pārlasīt vai iekopēt tekstus citā dokumentā, lai pārbaudītu pareizrakstību un stila kļūdas. Pavirši sagatavots pieteikums rada šaubas par iesniedzēja attieksmi pret šo konkursu.

Svarīgi izvērtēt

Aicinām pieteikumā maksimāli skaidri aprakstīt un pamatot iecerētās kultūras norises vēstījumu (kāpēc?), saturu (ko?), formu (kā?) un to savstarpējās attiecības.

Pārdomājiet un īsi pamatojiet savu ieceri, t. sk.,

 • Kāpēc jūs veidojat šo KULTŪRAS norisi konkrētā vecuma skolēnu auditorijai?
 • Ko jūs ar to gribat pateikt / kādus jautājumus aktualizēt?
 • Vai un kāpēc skolēni par šo tēmu interesējas, varētu vai vajadzētu interesēties?

Attiecībā uz saturu un formu, veidojiet norisi potenciālo auditoriju uzrunājošu; pārliecinieties, ka tā nav saturiski pārblīvēta vai ļoti vienkāršota. Tas attiecas arī uz interaktīvo iesaistes elementu izvēli.

 • Izvairieties no stereotipiem un neizdabājiet iedomātai gaumei (“viņiem tas patīk” – vairumā gadījumu tā nav taisnība)!
 • Nedublējiet skolā notiekošo, nepārbaudiet un neatprasiet!
 • Radiet iespēju IEPAZĪT un IZJUST kultūras norisi!
 • Pārdomājiet norises noslēgumu un tālāko situāciju, t.sk., kādas varētu būt skolēnu izjūtas, ko norise mudinās pārdomāt vai saprast.

Kāda būs kultūras norises forma un izmantotie izpausmes līdzekļi?

Un tagad vēlreiz pārliecinieties, KĀ jūsu izveidotās norises vēstījums un saturs sasniegs bērnu un jauniešu uzmanību. Tā kā pēc pieciem programmas darbības gadiem jūs sastapsiet ievērojami pieredzējušākus kultūras patērētājus, nopietni jādomā par viņu vajadzībām.

 • Kas no mākslinieciskās izpausmes līdzekļiem skolēniem varētu būt pazīstams un kas būs jaunums? Kā ar to iepazīstināsiet?
 • Vai jaunradītajā kultūras norisē apvienosies dažādu kultūras nozaru izpausmes līdzekļi?
 • Vai norisē izmantotie interaktīvie elementi (t. sk. līdzdarbošanās), ja tādi paredzēti, ir jēgpilni un rosina intelektuālo aktivitāti? Vai tā nav “viltus interaktivitāte” bez reālas pievienotās vērtības?
 • Vai norisē lietotā valoda ir trāpīga, loģiska, piesaista uzmanību, bet nav pārspīlēti bērnišķīga vai necenšas atdarināt jauniešu lietoto slengu?
 • Vai norises ilgums izvēlēts, ņemot vērā skolēnu vecumposmu, uzmanības noturību un skolas dienas ritmu (mobilajām norisēm)?
 • Vai telpas iekārtojums, vietu skaits un izvietojums nodrošinās skatītājiem/klausītājiem maksimālu klātbūtnes izjūtu un pieredzes kvalitāti?
 • Atcerieties, ka trāpīgs, domāšanu rosinošs jautājums, laiks domāšanai un cieņpilna ikviena domu uzklausīšana (un klusēšanas respektēšana) ir daudz vērtīgākas refleksijas formas nekā darba lapas vai krustvārdu mīklas. Turklāt saruna ir dabai draudzīgāka.

Vai turpmāk jaunā kultūras norise būs skolēniem regulāri pieejama?

Projekta pieteikumā pārliecinoši aprakstiet, kā tiks nodrošināta kultūras norises regulāra pieejamība skolēnu auditorijai, t. sk.,

 • Vai norise būs pieejama darbdienās un skolas dienas ietvaros visa mācību gada laikā?
 • Vai iesaistītās radošās personas varēs regulāri nodrošināt norises pieejamību?
 • Vai scenogrāfija un tehniskais nodrošinājums ir viegli pārvadājami un uzstādāmi, neprasot daudz laika? Vai to iespējams pielāgot dažādiem izrādīšanas apstākļiem (piemēram, telpas lielumam, nepieciešamībai aptumšot utt.)?

Pirms iesniegšanas

Kad projekta pieteikums sagatavots, vēlreiz atbildiet sev uz šiem jautājumiem:

 • Vai projekta rezultātā izveidotā kultūras norise ietvers skaidru, mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteiktu saturisko vēstījumu?
 • Vai skolēni spēs uztvert vēstījumu, ziņu, ko vēlaties viņiem nodot? 
 • Vai norisē iekļautais saturs saistīts ar aktualitātēm noteikta vecuma bērnu vai jauniešu dzīvē, sabiedriski nozīmīgām norisēm un vērtībām? Par ko mudināsiet domāt, diskutēt, izzināt tālāk vai plašāk?
 • Vai esat konsultējušies un/vai sadarbojušies ar konkrēto nozaru ekspertiem, muzejiem vai citām institūcijām, ja norises saturu veido vēsturisks materiāls vai cita specifiska informācija, lai nodrošinātu informācijas drošticamību.
 • Pārliecinieties, ka norisē nav zināšanu pārbaude, nevajadzīga sacensība, cīņa par balvām un citas līdzīgas darbības, kam nav mākslinieciskas vērtības un kas skolēniem var radīt negatīvas izjūtas.
 • Vai ir skaidri aprakstīts, ka radītā norise tiks regulāri piedāvāta skolēniem, nodrošinot iecerēto kvalitāti un pieteikto profesionāļu piedalīšanos?
Foto: Kaspars Teilāns

Lai veicas!

Bērni ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai mazāki.”

Kāds vieds cilvēks

Lai jums veicas izveidot kvalitatīvus, aizraujošus kultūras produktus šai prasīgajai un ļoti svarīgajai auditorijai – bērniem un jauniešiem. Jūsu radītās norises veidos viņos vēlmi pieredzēt vēl un vēl vai arī radīs negatīvu attieksmi pret kultūru. Lai piepildās tikai pirmais scenārijs!

Plašāka informācija

Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem – VKKF mājaslapā. Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā.

Jautājumiem par konkursu

Līga Ribicka
Valsts kultūrkapitāla fonda
projektu kuratore 
E-pasts: liga@kkf.lv
Tālr.: (+371) 26673992