Izsludināts Valsts kultūrkapitāla fonda konkurss kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” satura papildināšanai (KONKURSS PAGARINĀTS!)

Publicēts: 04.01.2024.

Foto: Inese Kalniņa

Kultūras nozares profesionāļi aicināti pieteikt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursam. Kā ierasts, šajā konkursā sagaidām projektu pieteikumus tādu kultūras norišu izveidei, kuru vēstījums ir aktuāls un atbilstošs bērnu un jauniešu auditorijai, kā arī ilgstoši un regulāri pieejamas atbilstošajam vecumposmam. Vēršam uzmanību, ka šā gada mērķprogrammas konkurss notiek gada sākumā. Reaģējot uz pieteikumu iesniedzēju lūgumu, VKKF pieteikumu pieņemšanu pagarina līdz 2024. gada 18. februārim!

Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir sekmēt tādu klātienē notiekošu profesionālās mākslas un kultūras norišu, t.sk. mobilo, radīšanu, kas kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros dod iespēju regulāri iepazīt daudzveidīgas Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Konkursā tiek finansēti projekti, kuru rezultātā tapušās mākslinieciski augstvērtīgās kultūras un mākslas norises ir pieejamas regulāri visa mācību gada laikā, ietver mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteiktu saturisko vēstījumu, sekmē izziņas procesu, rosina diskusiju, emocionālo līdzpārdzīvojumu, ir veidotas, ņemot vērā nepieciešamību pielāgoties norises vietai (skolas zālei, klasei utt.),satura un formas ziņā (t.sk. norises ilgums) atbilst noteiktam skolēnu vecumposmam,  un inovatīvā veidā palīdz apgūt mācību un audzināšanas darba saturu.

“Šajā mērķprogrammas konkursā īpaši gaidām pieteikumus, kuru rezultātā radītās kultūras norises saturiski un/vai formas ziņā iepazīstinās ar dizaina, arhitektūras, dejas, cirka un mūzikas nozarēm Latvijā. Lai arī kopējais programmas “Latvijas skolas soma” kultūras norišu klāsts jau šobrīd ir plašs un daudzveidīgs, dažas no desmit kultūras nozarēm skolēniem ir grūtāk iepazīt, jo piedāvājums ir neliels. Aicinām kultūras nozaru profesionāļus atklāt skolēniem bagātīgo un daudzveidīgo dejas un mūzikas pasauli, apzināties cirka un arhitektūras sarežģītību un burvību, un atcerēties, ka lieliska sastapšanās ar jauno pieredzi var notikt tieši mazo formu izrādēs un koncertos, kuratora vadītās izstādēs un personalizētās muzejpedagoģiskajās nodarbībās.”

Programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna

Konkursa finansējuma apjoms ir 80 000 eiro. Pieteikumi tiek pieņemti no 2024. gada 2. janvāra līdz 2024. gada 18. februārim plkst. 23.59.

Mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursa nolikums un informācija par projektu iesniegšanas kārtību atrodama VKKF mājaslapā.

Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā.

Svarīgi ņemt vērā!

Programmas “Latvijas skolas soma” komanda sagatavojusi ieteikumus, ko svarīgi ņemt vērā kultūras norišu veidotājiem, kas plāno pieteikt projektus mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursam.

Par programmu

Kopš 2018. gada rudens kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, saistot tās ar mācību saturu. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros katru mācību semestri vairāk nekā 230 000 skolēnu pieredz vismaz vienu no 10 000 kultūras norisēm. Programmu “Latvijas skolas soma” administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Jautājumiem par konkursu

Līga Ribicka
Valsts kultūrkapitāla fonda
projektu kuratore 
E-pasts: liga@kkf.lv
Tālr.: (+371) 26673992

Plašāka informācija

Inga Bika
Programmas “Latvijas skolas soma”
eksperte komunikācijas jautājumos 
E-pasts: Inga.Bika@lnkc.gov.lv 
Tālr.: (+371) 26443166

https://www.facebook.com/latvijasskolassoma
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/  
https://x.com/LV_skolas_soma
https://www.youtube.com/@latvijasskolassoma