Kritēriji kultūras norises iekļaušanai programmas saturā

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem mācību procesa ietvaros regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes desmit kultūras nozarēs: mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.

Programmā tiek iekļautas profesionāli veidotas kultūras norises (teātra, dejas, cirka izrādes, koncerti, filmas, izstādes, muzejpedagoģiskās nodarbības u. c.), kas sniedz ar mākslinieciskās izpausmes līdzekļiem veidotu vēstījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, attīsta kritisko domāšanu un radošu problēmu risināšanu, sekmē emocionālo, intelektuālo un morālo labbūtību un paplašina redzesloku.

Programmā “Latvijas skolas soma” tiek iekļautas kultūras norises / kultūras notikumi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • sniedz ar mākslinieciskiem izpausmes līdzekļiem izteiktu saturisko vēstījumu;
 • sniedz skolēniem jaunu informāciju par Latvijas kultūru un mākslu;
 • sekmē intelektuālo līdzdalību un veicina tālāku izziņas procesu;
 • raisa emocionālo līdzpārdzīvojumu un rosina pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem;
 • norise palīdz apgūt, bet nedublē mācību saturu, tās laikā netiek pārbaudītas vai vērtētas esošās zināšanas, neveicina sacensību;
 • norises saturs un forma veidoti, ņemot vērā noteiktu skolēnu vecumposmu;
 • norises gaitā tiek veidota droša un iekļaujoša vide;
 • vēstījums un komunikācijas stils nav didaktisks, kategorisks, diskusiju izslēdzošs, tai skaitā nesniedz un neprasa “pareizos” viedokļus;
 • norisi veidojusi valsts, pašvaldības vai neatkarīga kultūras institūcija, mākslinieks vai to apvienība – kultūras nozares profesionāļi;
 • iespēju robežās norise pieejama regulāri, tai skaitā mācību dienas ietvaros;
  • šis kritērijs neattiecas uz norisēm, kas notiek vienu / dažas reizes vai ir ar noteiktu darbības laiku;
 • paredzētais norises skatītāju / klausītāju / dalībnieku skaits ļauj kvalitatīvi pieredzēt kultūras notikumu, radot klātbūtnes izjūtu;
 • digitālo kultūras norišu (tiešsaistē un / vai ieraksta veidā) saturs un izpildījums īpaši pielāgots digitālajam formātam, nodrošinot augstu video un audio kvalitāti, pārdomātu informācijas apjomu un pasniegšanas tempu, rēķinoties ar skolēnu uzmanības noturību, tās nav tiešs klātienes norises pārnesums digitālajā vidē;
 • norises veidošanas un īstenošanas laikā tiek ievērotas autortiesības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Kultūras norises pieteikšanas kārtība:

 • kultūras norisi iekļaušanai programmas saturā var pieteikt visu gadu;
 • kultūras pakalpojuma sniedzējam pirmajā kultūras norises pieteikšanas reizē programmas mājaslapā jāreģistrējas kā lietotājam, izveidojot savu profilu;
 • katrai kultūras institūcijai/radošajai apvienībai/mākslinieku grupai jāizmanto viens profils, vajadzības gadījumā daloties savā starpā ar vienoto piekļuves e-pastu un paroli; par katru norisi jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa programmas mājaslapā;
  • norišu nosaukumus veidojiet informatīvus, lai atvieglotu meklēšanu lietotājam un akcentētu norises saturu un veidu (izrāde, muzejpedagoģiskā nodarbība, koncertlekcija u. tml.); izvairieties no nosaukumiem “Lielais loms” vai “Princeses smaids”, kas neko nepasaka;
  • aprakstus veidojiet nevis kā reklāmas tekstus, bet tā, lai atklātu norises galveno vēstījumu;
  • izmantojiet iespēju pievienot dažas saites uz plašāku informāciju, recenzijām un atsauksmēm, un foto un video materiālus;
 • katalogam var pieteikt arī norises, kas pieejamas noteiktu laika periodu, vienu vai dažas reizes, norādot sākuma un beigu datumus; pēc norādītā beigu datuma norise automātiski dzēsīsies no sistēmas. Pastāvīgi pieejamām norisēm sākuma un beigu termiņš nav jānorāda;
 • kad pieteikums iesniegts, tiek izvērtēta norises atbilstība programmas mērķim – dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā un apraksta kvalitāte;
 • ja norise neatbilst programmas mērķim un to neiekļauj katalogā, norises pieteicējs saņem par to atbildi uz norādīto e-pastu.