Programmas “Latvijas skolas soma” pieredzes stāsts izskanēs Edinburgas starptautiskajā kultūras samitā

Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāre Dace Vilsone no 2022. gada 26. līdz 28. augustam kā Latvijas delegācijas vadītāja piedalīsies Edinburgas starptautiskajā kultūras samitā, kas veltīts kultūrai un ilgtspējīgai nākotnei.

D. Vilsone kopā ar Ukrainas, Lielbritānijas un citu valstu kultūras ministriem un pārstāvjiem piedalīsies kultūras līderības dialogā par Ukrainas tēmu, kas tiek organizēts sadarbībā ar Ukrainas institūtu, kā arī iepazīstinās ar pieredzes stāstu par programmu “Latvijas skolas soma” samita tematiskās programmas “Kultūra un izglītība” plenārsēdē 27. augustā. KM valsts sekretārei samita laikā ir plānotas arī vairākas divpusējās tikšanās.

“Esmu gandarīta, ka šī nozīmīgā kultūras līderu samita darba kārtībā ir diskusija par Eiropas partneru iespējām sniegt atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju un Latvija ir aicināta dalīties pieredzē. Samita dalībniekus iepazīstināsim ar Latvijas un visu Baltijas valstu kopīgo mērķēto atbalstu gan Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanai, gan Ukrainas radošajām personām, kas apmetušās uz dzīvi Latvijā. Tāpat arī akcentēsim baltiešu vienotību, stingri vēršoties pret Krievijas un Baltkrievijas propagandu.”

Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone

Savukārt Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Dr. paed. Aija Tūna samita tematiskajā sesijā “Kā izveidot radošu mācību programmu” sniegs izvērstāku informāciju par programmu “Latvijas skolas soma”.

“Piecos gados izveidotā kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir inovācija, ar kuru Latvija var lepoties. Esam saņēmuši atzinīgus vārdus no daudzu valstu kolēģiem, un kā īpašs starptautiskās uzmanības apliecinājums ir aicinājums dalīties pieredzē Edinburgas starptautiskajā kultūras samitā. Iedvesmojoties no Norvēģijas pieredzes un balstoties vietējā situācijā, izveidota izmaksu un administrēšanas ziņā efektīva kultūrizglītības programma ar lielu potenciālu sociālās atstumtības mazināšanai un piederības sajūtas veicināšanai. Tas nozīmē, ka ikvienam skolēnam pamata un vidējās izglītības posmā valsts nodrošina regulāru sastapšanos ar kultūru. Turklāt laikā, kad Latvijā notiek lielas pārmaiņas izglītības sistēmā, “Latvijas skolas soma” darbojas kā resurss mūsdienīgai mācību satura apguvei. Esam pateicīgi par līdzšinējo sadarbību gan māksliniekiem, kuri ar interesi un iedziļināšanos rada kvalitatīvas kultūras norises bērniem un jauniešiem un skolotājiem, kuri ar tām palīdz sastapties saviem skolēniem.”

Programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna

Edinburgas starptautiskais kultūras samits, ko izveidoja Edinburgas starptautiskais festivāls unikālā partnerībā ar Britu padomi, Apvienotās Karalistes valdību, Skotijas valdību un Skotijas parlamentu, notiek reizi divos gados kopš 2012. gada. Samits ir starptautiskās sabiedrības kultūras politikas platforma, kurā tās dalībniekiem ir iespēja ne tikai apmainīties ar savu valstu pieredzi, bet arī aktualizēt problēmjautājumus kultūras jomā, ar ko tās saskaras savās valstīs un starptautiskajā arēnā.

Līdz šim Latvija Edinburgas starptautiskajā kultūras samitā ir piedalījusies divas reizes. 2014. gadā Latviju pārstāvēja kultūras ministre Dace Melbārde, savukārt 2020. gada samita attālinātā formāta diskusijā “Kultūra un sociālā saliedētība” piedalījās kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Edinburgas starptautiskā kultūras samita 2022 resursi tīmeklī

Tīmekļvietne: https://www.culturesummit.com
Facebook: https://www.facebook.com/EdIntCultureSummit/
Twitter: @CultureSummit: https://twitter.com/culturesummit/
Instagram: https://www.instagram.com/edintculturesummit/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxqmhhHZDls_mQaNHrIOqYw

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254, 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv