Citi jautājumi

Vai par skolā notiekošajām norisēm ar māksliniekiem jāslēdz līgums?

Ja izglītības iestādes vai pašvaldības iekšējā dokumentācija paredz līgumu slēgšanu no kādas konkrētas summas, to var darīt, bet tas nav programmas uzstādījums.

Vai viens skolēns var apmeklēt vairākas kultūras norises semestrī?

Jā, ar nosacījumu, ka katram skolēnam tiek nodrošināta vismaz viena kultūras norise semestrī. Pie efektīvas, mērķtiecīgas un rūpīgas programmas finansējuma izlietojuma plānošanas daudzos gadījumos izglītības iestādes skolēniem nodrošina vairāk nekā vienu kultūras norisi semestrī esošā finansējuma ietvaros.

Vai programmā iekļauto kultūras norišu apmeklējumu var pasniegt kā balvu atsevišķiem skolēniem vai grupai (piemēram, deju kolektīvam, klases izcilniekiem utt.)?

Nē, jo viens no programmas mērķiem ir veicināt nevienlīdzības mazināšanos. Programmas ietvaros kultūras norises paredzētas visiem skolēniem neatkarīgi no sekmēm vai citiem sasniegumiem. Tāpat programmas finansējumu nevar izmantot konkrētu skolēnu grupu, kas nav klases vai klašu grupas ietvars, (piemēram, deju kolektīvs, koris, citi interešu izglītības pulciņi) interesēs.

Vai programma sniedz metodisko atbalstu pedagogiem?

Jā, programmas komanda rīko informatīvos seminārus un forumus, kā arī piedalās pašvaldību rīkotajos profesionālās pilnveides pasākumos. Programmas mājaslapā pieejami metodiskie ieteikumi https://latvijasskolassoma.lv/resursi/metodiskie-ieteikumi/, kā arī kultūras norišu izlases https://latvijasskolassoma.lv/resursi/kulturas-norisu-izlases/, kas palīdz orientēties kultūras norišu piedāvājumā. Ikdienā programmas komanda konsultē pedagogus un programmas koordinatorus dažādos jautājumos.

Kas ir programmas “Latvijas skolas soma” kultūras norišu izlases?

Programmas komanda regulāri sagatavo kultūras nozaru ikmēneša, specializētās valsts svētku izlases un sadarbībā ar kultūras nozaru ekspertiem veidotās izlases, kas veltītas aktuālo notikumu popularizēšanai vai specifiski konkrētai kultūras nozarei. Izlases caur koordinatoriem sasniedz skolotājus un palīdz veikt kvalitatīvas un aktuālas izvēles.

Ar līdz šim veidotajām izlasēm iespējams iepazīties šeit: https://latvijasskolassoma.lv/resursi/kulturas-norisu-izlases/.