Jautājumi par saturu

Kādas kultūras norises var apmaksāt no programmas finansējuma?

Programmas saturu veido daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi, izmantojot dažādus mākslinieciskās izpausmes līdzekļus, tādā veidā atainojot un sniedzot iespēju izzināt Latvijas kultūras un mākslas vērtības un laikmetīgās izpausmes vienotā vēstījumā, kura pamatā ir saturiska bāze.
Tie ir kultūras notikumi jeb teātra, dejas, cirka izrādes, koncerti, Latvijas filmas, izstādes, kā arī muzejpedagoģiskās nodarbības, kas balstās muzeja ekspozīcijās un/vai krājumā, izzinošas tikšanās ar rakstniekiem, iepazīstot literatūras nozari, kā arī citu formu norises.
Kultūras norišu apmeklējums nav tas pats, kas klases ekskursija.

Kā var zināt, kādas kultūras norises iekļautas programmā?

Programmā iekļauto kultūras norišu piedāvājums vienkopus atrodams programmas “Latvijas skolas soma” tīmekļvietnē: https://latvijasskolassoma.lv/kulturas-norisu-piedavajums/.

Kas veido un piesaka kultūras norises programmā?

Kultūras norises veido valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi.
Jaunu norišu veidošana notiek pēc mākslinieku un kultūras institūciju iniciatīvas, izmantojot pašfinansējumu vai arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu.

Kā programmā var pieteikt jaunu kultūras norisi?

Lai pieteiktu jaunu kultūras norisi, kultūras pakalpojumu sniedzēji aicināti aizpildīt elektronisko norišu pieteikuma veidlapu programmas tīmekļvietnē: https://latvijasskolassoma.lv/norises-anketa/.

Vai var izmantot kultūras norisi, kas nav programmas sarakstā?

Ja norise nav iekļauta programmas mājaslapas katalogā, tās izmantošana un apmaksāšana no programmas finansējuma ir iepriekš jāsaskaņo ar programmas komandu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, nosūtot informāciju par norisi uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv.

Kādas norises nevar apmaksāt no programmas finansējuma?

Programmā netiek iekļauti un no tās līdzekļiem nedrīkst apmaksāt mājražotāju, uzņēmēju, uzņēmumu, zemnieku saimniecību, dabas parku, saliedēšanās pasākumu, sporta spēļu, izteiktu eksakto zinātņu u. tml. piedāvājumus, tostarp tikai uz izklaidi mērķētus pasākumus/atrakcijas/šovus, kā arī klases ekskursijas, ārzemju filmas un viesmāksliniekus.

Vai programmā iekļautās kultūras norises var izmantot izlaiduma, mācību gada noslēguma pasākumu un citu svētku organizēšanai?

Programmas finansējums nav paredzēts izlaidumu, mācību gada noslēguma un citu svētku priekšnesumu segšanai, jo tie vairs neiekļaujas aktuālā mācību satura apguvē.