Vispārēji jautājumi par programmu

Kas ir programma “Latvijas skolas soma”?

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ikvienam Latvijas skolēnam pamata un vidējās izglītības posmā, t. sk., profesionālās izglītības sistēmā, nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.
Tā tiek attīstīta bērnu un jauniešu kultūras izpratne un izpausmes kompetence, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.
Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.
Plašāk par programmu un tās vēsturisko attīstību iespējams uzzināt: https://latvijasskolassoma.lv/par-programmu/latvijas-skolas-soma/.

Kas administrē programmu?

Programmu kopš 2022. gada 1. februāra administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (programmas “Latvijas skolas soma” nodaļa), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 882 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 931 “Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”” 1.1. un 2. punktiem.

Plašāk ar grozījumiem iespējams iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/328710-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-18-decembra-noteikumos-nr-931-latvijas-nacionala-kulturas-centra-nolikums.

Vai programma ir paredzēta visiem skolēniem?

Programma ir pieejama visiem Latvijas skolēniem pamata un vidējās izglītības posmā, t. sk., profesionālās izglītības sistēmā. Programmā piedalās pašvaldību izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes. Šobrīd programma netiek īstenota pirmsskolas vecuma izglītības sistēmā.

Vai skolēnam programmas ietvaros obligāti jāpiedalās kultūras norisēs?

Programmas ietvaros notiekošās kultūras norises ir daļa no mācību procesa (tostarp mācību stundu laikā) un ir resurss aktuālā satura apguvei.

Cik ilgi programma darbosies?

Programma visā Latvijā darbojas kopš 2018. gada septembra un piecu gadu laikā ir kļuvusi par stabilu un spēcīgu kultūrizglītības programmu. Balstoties uz likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, ir uzsākta programmas tālākas darbības plānošana un nākamo Ministru kabineta noteikumu gatavošana.

Kur par programmu var uzzināt plašāk?

Ar programmas aktualitātēm, skolēnu un skolu pieredzēm iespējams iepazīties “Latvijas skolas soma” tīmekļvietnē https://latvijasskolassoma.lv/ un sociālajos medijos:

Tāpat par programmu iespējams uzzināt Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē (https://www.lnkc.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma) un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tīmekļvietnē (https://www.km.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma).

Kā sazināties ar programmas komandu?

Ar programmas komandu iespējams sazināties, rakstot uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv vai zvanot uz tālruni +371 67228985.

Atsevišķu kolēģu kontaktinformācija pieejama: https://latvijasskolassoma.lv/kontakti/.